xoves, xullo 04, 2013

A. Muñoz Molina, premio Príncipe de Asturias das Letras 2013

    
O pasado 5 de xuño foille concedido ao escritor Antonio Muñoz Molina o Premio Príncipe de Asturias das Letras 2013. Na acta de concesión do premio afírmase que se lle outorga o Premio Príncipe de Asturias das Letras "pola fondura e brillantez con que narrou fragmentos relevantes da historia do seu país, episodios cruciais do mundo contemporáneo e aspectos significativos da súa experiencia persoal. Unha obra que asume admirablemente a condición do intelectual comprometido co seu tempo.
La «hondura y brillantez» de la narrativa de Muñoz Molina gana el Príncipe de Asturias de las Letras.... leer crónica en elcorreo.com.