domingo, xaneiro 20, 2019

Coming Ashore

Imposible non avergoñarse de nós, de pertencer a un estado e a unha Europa que atenta contra os Dereitos Humanos.


Coming Ashore from Coming Ashore on Vimeo.