sábado, maio 23, 2020

Normas de uso da Biblioteca a causa da COVID-19

Ksiazka Roku 2018 LC

Ante o retorno voluntario ás aulas do alumnado de 2º de Bacharelato adóptanse as seguintes medidas para o uso da Biblioteca:

1A biblioteca terá un aforo máximo de 15 alumnxs sempre que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado.
O alumnado deberá hixienizar as mans antes e despois da estancia na sala.

2. A devolución de libros ou outro material deberá de realizarase de xeito persoal sen intermediarios.
No momento da devolución só poderá haber unha persoa no mostrador da Biblioteca gardando a distancia de seguridade.
Os libros devoltos deberán permanecer en caixas convenientemente identificadas e illadas como mínimo 14 días antes de volver aos andeis.

3. Préstamos: Se alguén quere levar libros prestados deberá comunicarllo ao profesor ou á profesora que estea na Biblioteca, non podendo collelos directamente dos andeis.

Ningún comentario:

Publicar un comentario